Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.socialsellingmaster.pl (zwanego dalej: „Stroną").

 • Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych jest OCRAS SOLUTIONS – Maciej Okrasa. z siedzibą w Warszawie (02-777), ul. Polinezyjska 3/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 951-181-41-51, REGON: 146677028, zwana dalej socialsellingmaster.pl.

 • socialsellingmaster.pl. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających strone.

§ 1. Jak zbieramy dane?

Socialsellingmaster.pl. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 • Rejestracji konta na Stronie;

W przypadku rejestracji konta na Stronie, Klient podaje:

a) Imie
b) Nazwisko
c) Email
d) Hasło
e) Firma
f) Stanowisko
g) Telefon

Podczas rejestracji konta na Stronie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

Podczas korzystania ze stron internetowych Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

W przypadku dokonania rejestracji konta na Stronie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Klientów, a także administrowania Stroną.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez socialsellingmaster.pl na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych treści na Stronie.

Socialsellingmaster.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów

Socialsellingmaster.pl wykorzystuje Cookies własne w celu:

 • uwierzytelniania Klienta na Stronie i zapewnienia sesji Klienta na Stronie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła.

 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Strony korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Socialsellingmaster.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • popularyzacji Strony za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu;

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Strony. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 • Przeglądarka Internet Explorer;

 • Przeglądarka Mozilla Firefox;

 • Przeglądarka Chrome;

 • Przeglądarka Safari;

 • Przeglądarka Opera;

Socialsellingmaster.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Strone przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Socialsellingmaster.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony.

Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Socialsellingmaster.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

Dane osobowe zbierane przez socialsellingmaster.pl za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Socialsellingmaster.pl

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?".

Socialsellingmaster.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili po wysłaniu takich inforamcji na adres: OcrasSolutions@service.microsoft.com

Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Socialsellingmaster.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący na Stronie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Socialsellingmaster.pl roszczeń od danego Klienta. W przypadku, gdy Klient posiadający konto na Stronie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Strona umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Socialsellingmaster.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Socialsellingmaster.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Surfacestore.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: OcrasSolutions@service.microsoft.com